Finance of the Future

Finance of the future

Op 2 juni jl. heeft Immens, in samenwerking met Dageraad Advies een webinar georganiseerd over ‘Finance of the Future’.

We hebben hierin samen met een groep relaties – en met Johan Dusseljee van Vanboeijen – gekeken naar de ontwikkelingen die van invloed zijn op de Finance & Control functies binnen een organisatie. En vooral ook welke impact dat heeft op de functies en rollen binnen finance. Hoe zien de functieprofielen van deze functies er in de (nabije) toekomst uit en wat zijn daarin dan de meest belangrijke vereisten?

Ontwikkelingen

Er zijn diverse ontwikkelingen die momenteel direct of indirect impact hebben op de finance functie en de toekomstige functies van finance professionals.De mogelijkheden van digitalisering, automatisering en robotisering werden door de deelnemers onderstreept als een belangrijke ontwikkeling, maar ook de toenemende informatiebehoefte en focus op data en analyse zijn belangrijke factoren. Andere externe ontwikkelingen die werden genoemd zijn de toenemende regeldruk (wet- en regelgeving), de (andere) rol van de overheid, maar ook de maatschappelijke aandacht en druk die organisaties steeds meer ervaren en die de noodzaak van het ‘in control zijn’ vergroten.Ook de arbeidsmarkt heeft invloed op de ontwikkeling van Finance & Control. Niet alleen is de arbeidsmarkt voor hoger opgeleide financials krap, de eisen en wensen die potentiële nieuwe medewerkers hebben worden ook steeds groter. Een jonge, pas afgestudeerde, controller verwacht eigenlijk wel dat het boekhouden grotendeels is geautomatiseerd en dat de focus op (business) control kan worden gelegd.

Boekhouden is niet meer ‘sexy’, maar de basis moet staan!

In onderstaand plaatje is de gewenste beweging die finance & control verwacht wordt te maken mooi weergegeven. Kortgezegd, van Boekhouder naar Business Partner, van alleen maar cijfers naar het verhaal achter de cijfers. En van terugkijken naar vooruitkijken en kansen identificeren.

Uit het webinar kwam naar voren dat deze beweging alleen goed te maken is wanneer de basis, de boekhouding en het financial control, staat. De processen zullen een goed geoliede ‘fabriek’ moeten zijn, waarin data wordt verwerkt tot informatie. Waarin de administrateur steeds minder boekt en meer een soort ‘workflow controller’ wordt die zorgt dat de geautomatiseerde verwerking goed en efficiënt verloopt. Met het fundament op orde heeft finance & control tijd en mogelijkheden om veel meer proactief en adviserend de rol van business partner in te kunnen vullen.

Finance of the future

Samengevat verwachten we dat de volgende specifieke ontwikkelingen direct impact op de inhoud en eisen van functies binnen finance & control gaan hebben:

  • Accounting is een ‘gemeengoed’, een vanzelfsprekendheid geworden; is niet meer onderscheidend, moet een efficiënte fabriek zijn;
  • Binnen controlling komt een duidelijker scheiding tussen financial control (retrospectief) en business control (prospectief);
  • Risk & Compliance is een belangrijke schakel in de transformatie naar het business partnerschap; onderdeel van het fundament dat zorgt voor control, grip, inzicht en bewustwording;
  • Informatiemanagement wordt steeds belangrijker; kan zich ontwikkelen tot een specialistische rol binnen finance & control met een focus op bedrijfsbrede data bronnen en tooling als BI, data & process mining;
  • Financieel management wordt qua rol meer strategisch, waarvoor bedrijfsbrede operationele kennis nodig is.

Hoe vertaalt dit zich naar de functieprofielen van de toekomst?

Voor een vijftal functies hebben we deze ontwikkelingen en verwachtingen vertaald naar het functieprofiel van de toekomst. Omdat het werk is veranderd of gaat veranderen, zien we uiteraard dat er andere kennis of vaardigheden nodig zijn. Zoals het kunnen werken met geïntegreerde applicaties en met data en informatiegerichte tools.

Maar de belangrijkste veranderingen zien we vooral in competenties en het gewenste gedrag. Het accent komt daarin steeds meer te liggen op intellectuele, communicatieve en emotionele competenties. Denk hierbij aan organisatiesensitiviteit, presenteren, overtuigingskracht en samenwerken.

Vragen? Ik weet alles van dit artikel.

Auteur

Anneli Schenkel

Alles willen weten. Nieuwsgierig zijn naar de opdrachtgever en de kandidaat. Dan weet ik hoe ik ze blij kan maken.

Gerelateerde artikelen

Word jij hier blij van? Bekijk dan ook eens deze artikelen.

Wil je meer weten over Finance of the Future en de ontwikkelingen van de functies binnen accounting, control en financial management? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 050-5291738 of stuur een e-mail naar anneli@immens.nu

Finance of the Future is een samenwerking van Immens met Dageraad Advies.