Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren, maar voeren een dusdanig beheer uit, zodat eventuele verstoringen tot een minimum zijn beperkt. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden en geen enkele verantwoordelijkheid hebben voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons, voor zover mogelijk, beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en/of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij ons. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op andere manieren openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, tenzij op de betreffende pagina wij de mogelijkheid bieden om de informatie via e-mail of social media te delen. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.