• Home
  • Nieuws
  • Competentiegerichte werving & selectie met hrmforce

Competentiegerichte werving & selectie met hrmforce

Header afbeelding Immens | recruitment | finance | interim met Richard

Job:
Bij Immens werken we nu enkele jaren met veel plezier samen met hrmforce. Zij delen onze visie over hoe competenties een steeds belangrijkere rol spelen op het gebied van werving en selectie. Door middel van de tools van hrmforce hebben wij de mogelijkheid om organisaties te helpen in het definiëren wat ze nodig hebben binnen een functie. Vervolgens kunnen wij met een duidelijk zoekopdracht aan de slag. 

Hrmforce:
De werving en selectie van personeel wordt steeds hoogwaardiger en passender door goed te kijken naar de competenties van kandidaten. Om dit voor werkgevers én kandidaten zo goed en prettig mogelijk te organiseren, werkt Immens nauw samen met onze experts en tools van hrmforce. Wij zijn al 15 jaar internationaal een autoriteit op het gebied van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar gedrag en competenties voor Human Resource Management. Onze Floor Hendriks (managing partner) laat je kennismaken met onze visie en legt uit hoe je de inzichten en tools kunt benutten voor competentiegerichte werving en selectie.

Meten om beter te werken

De wortels van hrmforce liggen in wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag en drijfveren. Dit begon in 2009 met live assessments voor leidinggevenden. Om de inzichten toepasbaar te maken voor een bredere groep aan gebruikers, groeiden we vanuit ondernemerschap als merk uit tot een toonaangevende leverancier van HRM-software met laagdrempelige vragenlijsten en oplossingen voor alle medewerkers van een organisatie. Niet met een commerciële aanpak, maar vooral door de inhoudelijke kansen die we zagen om organisaties beter te maken door gebruik te maken van meetbaarheid en objectieve kwalificering van gedrag.

In de praktijk betekent dit vooral dat wij organisaties helpen om beter en efficiënter te functioneren dankzij nieuwe manieren van werken en door nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren. Heel vaak betekent dat vooral: zorgen dat op het juiste moment de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dat zorgt ook voor gelukkige medewerkers die zich bij jou kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Om dat mogelijk te maken, spelen uiteenlopende factoren een rol. Met moderne HRM-technologie kunnen we die gelukkig steeds gemakkelijker overzien, meten en sturen. Zo helpen wij mensen en organisaties in het verbeteren van recruitment, ontwikkeling, inzetbaarheid en prestaties met HR Analytics. Dat is ons DNA: de kern van wat we doen. Met onze kennis en inzichten hebben wij software oplossingen ontwikkeld die iedere HRM-activiteit ondersteunen.

Competenties worden leidende factor

Inmiddels worden competenties bij veel organisaties dé leidende factor bij het aannemen, helpen ontwikkelen en coaching van medewerkers. Ze worden steeds meer het uitgangspunt van HRM-systemen en spelen een sleutelrol bij de in-, door- en uitstroom van personeel. Ook helpt het sturen en ontwikkelen op competenties organisaties om meer resultaatgericht te werken, afgestemd op de organisatiedoelen. Dit helpt ook om professionals aan te trekken die beter passen bij je organisatie en die talenten hebben die belangrijk zijn voor jouw organisatie. Want wordt een kandidaat ook blij van het werk in jouw werkomgeving? Dan heb je een topmatch! Het is bovendien een goede basis voor daadkrachtig competentiemanagement.

Het werven op competenties is van grote waarde voor het succes van organisaties. Het maakt concreet welke vaardigheden mensen al hebben en wat ze nog (verder) kunnen ontwikkelen. Dat is niet alleen waardevol voor doelgerichte werving en selectie, maar daarna ook voor de verdere groei van mensen en voor coaching en loopbaanontwikkeling.

Het nieuwe werken & werven

Om werkgevers en kandidaten zo goed mogelijk te helpen met competentiegerichte werving en selectie werkt Immens samen met hrmforce. Hrmforce biedt verschillende HRM oplossingen en assessments, maar Immens maakt veelal gebruik van persoonlijkheidstests voor competentiemanagement.

Want gelukkig kun je competenties tegenwoordig eenvoudig online testen. Met duidelijke vertaalde competenties in vacatures prikkel je sollicitanten ook daar direct op te reageren. Een goed startpunt voor competentiegerichte werving en selectie.

Meer weten over de competentiegerichte werkwijze van Immens? Klik dan op onderstaande button.

Spreek wel dezelfde taal!

Een belangrijk hulpmiddel bij deze werving – en competentiemanagement in zijn algemeen – is een eenduidige competentietaal binnen je organisatie. Hierdoor spreekt iedereen ook echt dezelfde ‘taal’. Dat voorkomt misverstanden! Want wat bedoel je precies met ‘coachen’, ‘delegeren’, ‘flexibiliteit’ of ‘sensitief’? In een competentietaal is vastgelegd welke definitie je hanteert voor de competenties én welk gedrag daarbij hoort. Tussen organisaties – en ook binnen organisaties – kunnen nogal verschillende definities bestaan. Daardoor kunnen (groepen) mensen onbewust dus echt een eigen, afwijkende taal hanteren.

Competentieboek

Een competentietaal kun je met een organisatie zelf ontwikkelen of adopteren (er zijn standaard talen beschikbaar). Via Immens is een competentieboek beschikbaar met de competentietaal van hrmforce. Dit is een veelgebruikte taal rond 50 competenties (gebaseerd op de Big50 Persoonlijkheidstest). Deze competenties maken gedrag meetbaar en bespreekbaar. Deze competentietaal kun je integreren in je eigen HR-instrumenten voor bijvoorbeeld werving & selectie.

Per competentie wordt de definitie gegeven met voorbeeldgedragingen op vier niveaus: beginner, operationeel, tactisch en strategisch. Compleet met selectievragen, ontwikkeltips en adviezen voor coaching op de competenties. Door ze concreet te beschrijven, is het gemakkelijker om in je organisatie over competenties te praten. Er ontstaat ook minder verwarring over het gedrag dat bij bepaalde competenties hoort. Dat verbetert ook de mogelijkheden om te sturen op gedrag.

Om competentiegericht te kunnen (samen)werken is het dus belangrijk om duidelijk te hebben welke competentietaal je spreekt.

Geschreven door Floor van hrmforce in samenwerking met Job van Immens

Gerelateerde artikelen

Word jij hier blij van? Bekijk dan ook eens deze artikelen.