• Home
  • Nieuws
  • Certificeringsplicht voor uitzendbureaus

Certificeringsplicht voor uitzendbureaus

Header Immens interim | finance | recruitment | werving en selectie | finance en control

Het kabinet heeft op 5 juli 2022 bekend gemaakt dat er een verplichte certificering komt voor uitzendbureaus. Er zijn nog te vaak misstanden  in de uitzendsector waar arbeidskrachten de dupe van zijn. De certificering moet ervoor zorgen dat de rechten van arbeidskrachten beter beschermd worden. 

De certificeringsplicht

Al een lange tijd zijn diverse partijen bezig om een eerlijk speelveld te waarborgen voor arbeidskrachten. Desondanks zijn er nog te vaak situaties waarin uitlener zich niet aan de regels houden. De essentie van de certificeringsplicht is als volgt:  

  • Alle uitleners moeten zich laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen.
  • Alle ondernemingen of rechtspersonen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten mogen uitsluitend inleven van gecertificeerde uitleners. Dit geldt ook voor doorleensituaties.  

De eisen

Om de certificering te krijgen moeten ondernemingen aan verschillende eisen voldoen: 

  • Betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm 
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
  • Een bankgarantie van 100.000 
  • Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting 
  • Controle op pensioenaansluiting 
  • Informatie verschaffen over veiligheid op de werkplek 

Mocht een uitzendbureaus niet aan deze regels voldoen mogen zij niet meer op de markt opereren.  

Wat betekent dit voor Immens?

Al jaren hebben wij ervaring met het inzetten van mensen op uitzendbasis; de eisen van deze certificering zijn daarom niet nieuw voor ons. Wij proberen altijd vooruitstrevend te zijn en staan daarom altijd meteen scherp als dit soort nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Wij beschikken al over het SNA-keurmerk en de eisen van de certificeringsplicht zijn een mooie aanvulling hierop. Deze certificeringsplicht sluit ook zeker aan op de kernwaarden van ons bedrijf en is een aanvulling op de certificaten die we al hebben. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij de voorbereidingen gaan treffen die nodig zijn om de certificatie in 2025 te ontvangen.  

Gerelateerde artikelen

Word jij hier blij van? Bekijk dan ook eens deze artikelen.