• Home
  • Nieuws
  • Ontrafelen van competenties: een kijkje in de Job Profiler-tool

Ontrafelen van competenties: een kijkje in de Job Profiler-tool

Competenties. Je komt ze tegen in bijna elk functieprofiel, vacaturetekst en op menig cv’s. Bij Immens vinden we competenties erg belangrijk, want het geef  ons de mogelijkheid om verder te kijken dan de ‘harde skills’. Met de psychologie achtergrond van Jennifer en Job is dit domein in goede handen. Wat zijn competenties precies en hoe bepaal je nou welke competenties echt passen bij de werkzaamheden en de organisatie?  

Wat zijn competenties?

Competenties verwijzen naar de vaardigheden, eigenschappen en gedragingen die een persoon in staat stellen om effectief te functioneren in een bepaalde rol, taak of functie. Het is dan ook niet gek dat competenties worden gebruikt in de context van werving en selectie, prestatiebeoordelingen en loopbaanontwikkeling.

Er zijn tal van competenties, maar welke competenties belangrijk zijn, is afhankelijk van de specifieke functie, organisatie en zelfs verschillend tussen sectoren. Wij zoeken met opdrachtgevers graag uit hoe het competentieprofiel er uit ziet van hun nieuwe collega. Maar hoe doen wij dat?

Hoe wordt bepaald welke competenties écht belangrijk zijn?

Wij maken sinds kort gebruik van de Job Profiler van HRMForce. Dit is een korte vragenlijst waarbij (een selectie van) 50 competenties kunnen worden uitgevraagd, die ook allemaal voorzien zijn van een korte definitie zoals deze vragenlijst ze bedoelt. Per competentie kan op een 6 punt schaal worden aangegeven in hoeverre een competentie Irrelevant (score 1) of Essentieel (score 6) is. Vervolgens worden er nog een aantal facultatieve vragen gesteld over mogelijke risicofactoren, ontwikkelingen in de rol, leiderschapsstijlen en is er ruimte om aanvullende info te geven.

Het schaap met 5(0) poten bestaat niet, dus het doel van deze vragenlijst is om in kaart te krijgen welke competenties écht belangrijk zijn. Finance gaat steeds meer de organisatie in en daardoor zijn er vanuit verschillende hoeken verwachtingen over wat de nieuwe collega moet laten zien. Met de Job Profiler is het mogelijk om vanuit deze verschillende invalshoeken de belangrijkste competenties in kaart te brengen.

Samen een realistische zoektocht creëren

Wanneer we weten waar de focus ligt, binnen de functie en de organisatie, gaan wij daarover graag in gesprek. Tijdens dit gesprek duiken wij in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen de functie en koppelen wij deze aan de competenties die uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen.

Zoals eerder uitgelegd, draait het bij competenties om vaardigheden, eigenschappen en gedragingen. Door vanuit het werkelijke, zichtbare gedrag terug te redeneren naar de competenties ontstaat er een gezamenlijk beeld van wat er wordt bedoeld met de competentie, welke écht belangrijk zijn voor de functie en wat ontwikkelbaar is. Hierdoor ontstaat een heel gericht profiel waarmee wij kunnen werken tijdens onze zoektocht naar geschikte kandidaten. Onze kandidaten vullen ook de persoonlijkheidsvragenlijst van HRMForce in, zodat wij de gezochte competenties en de gemeten competenties heel goed naast elkaar kunnen leggen.

Dan zoeken wij niet meer naar het schaap met vijf poten, maar een kandidaat met drie of vier poten die ook al goed kan lopen. En bovenal: een leuke nieuwe collega!

Gerelateerde artikelen

Word jij hier blij van? Bekijk dan ook eens deze artikelen.