• Home
  • Nieuws
  • Trends en ontwikkelingen binnen Finance & Control

Trends en ontwikkelingen binnen Finance & Control

Door onze vakinhoudelijke kennis zitten we ook vaak bij onze opdrachtgevers aan tafel om te adviseren over de finance & control functie en processen. Uit de vragen naar interim specialisten en de werving & selectie van nieuwe financiële collega’s, zien we – in bijna alle sectoren – een aantal trends en ontwikkelingen. We vertellen je er graag meer over! 

1. Risk & Compliance

Het beheersen van risico’s, laten zien dat je ‘in control’ bent en je verantwoorden over de prestaties van de organisatie is nog steeds een belangrijk onderwerp. Vooral bij organisaties met een duidelijke, maatschappelijke en enigszins openbare functie is dit van toepassing, ook doordat wet- en regelgeving voortdurend wordt aangescherpt.

2. Financial control vs business Control

Een trend die al langer gaande is, is de aanscherping van de afgrenzing tussen de rol van financial control en business control. In hoofdlijnen zien we focus op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de administratie (de accounting processen) en snelle en betrouwbare verantwoordingsinformatie (financial control). Uiteraard met een financial forecast naar voren. Daarnaast richt de business control functie zich veel meer op de echte business informatie – waaronder niet financiële KPI’s – BI en (rolling) forecasts.

3. Data en Business Intelligence

Data is, gezien de ontwikkelingen in de business control functie, een van de belangrijke onderwerpen. Ook als randvoorwaarde om op de juiste wijze met Business Intelligence (BI) bezig te zijn. Immens heeft al een aantal opdrachtgevers kunnen helpen met echte master data en data governance specialisten om het data model op te zetten en het beheer van data in de organisatie te verbeteren!

Immens interim | finance | recruitment

4. CSR/ESG en duurzaamheid

We zien de eerste organisaties, ook die nog niet meteen onder de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vallen, stappen zetten met het completeren van hun verslaglegging met de duurzaamheidsaspecten. De finance & controlfunctie speelt hier vaak een centrale rol in vanwege de brede blik op bedrijfsprocessen, de inrichting van systemen en de kennis van verslaglegging en verantwoording. Op dit onderwerp zullen we in latere blogs zeker terugkomen!

Header afbeelding Immens | recruitment | finance | interim met Richard

Vragen? Ik weet alles van dit artikel.

Auteur

Richard de Vries

Mensen verbinden. Een kandidaat met een interim opdracht of nieuwe baan, een opdrachtgever met een oplossing of nieuwe collega. Daar word ik blij van.

Word jij hier blij van? Bekijk dan ook eens deze artikelen.