• Home
  • Nieuws
  • De toegevoegde waarde van een intermediair bij de inhuur van flexibele arbeid

De toegevoegde waarde van een intermediair bij de inhuur van flexibele arbeid

De toegevoegde waarde van een intermediair bij de inhuur van flexibele arbeid

Op de moderne arbeidsmarkt is er behoefte aan flexibiliteit, zowel bij bedrijven als werkenden. De complexe wet- en regelgeving en de hieruit voortvloeiende maatschappelijke discussies zorgen voor onduidelijkheid en ook onzekerheid bij deze partijen. Dit vraagt om specialistische kennis die niet elk bedrijf in huis heeft en ook voor werkenden is het vaak lastig om precies helder te krijgen welke wet- en regelgeving van toepassing is. Een hele begrijpelijke keuze dat men dan contact zoekt met een intermediair.

Voor veel partijen is de rol van een intermediair bij de inhuur van flexibele arbeid onbekend. Opdrachtgevers, zzp’ers en kandidaten die op zijn naar een nieuwe vaste functie zijn vaak niet op de hoogte van wat een intermediair voor hun kan betekenen. Zelfs in politiek Den Haag is men niet volledig op de hoogte van de precieze rol die intermediairs vervullen.
Onlangs zette de commissie Borstlap in haar rapport vraagtekens bij de rol van de intermediair en ook in het recente onderzoek naar driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt weerklinkt kritiek op, in het bijzonder, tussenkomst met zzp’ers.

Gecertificeerde intermediairs

Intermediairs worden met veel gemak in hetzelfde hokje geduwd en er wordt gesproken over onvoldoende regulering bij intermediaire dienstverlening, terwijl er wel degelijk onderscheid is aan te brengen in het type dienstverlening en er ook sprake is van regulering door middel van keurmerken, bijvoorbeeld wanneer een intermediair is aangesloten bij een brancheorganisatie.

Een gecertificeerde intermediair heeft up-to-date kennis van arbeidsmarkt en wet- en regelgeving en staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als specialist in vraag en aanbod is de intermediair een goede sparringpartner voor zowel opdrachtgever als zzp’er.

Onlangs is door een drietal brancheorganisaties een gezamenlijke factsheet gepresenteerd om de toegevoegde waarde van een zzp-intermediair meer bekendheid te geven.

De toegevoegde waarde van een itnermediair bij de inhuur van flexibele arbeid

Verbindende adviesrol

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn ook twee kernwaarden in de dienstverlening die Immens biedt. Met onze NEN 4400:1 certificering en het Bovib keurmerk onderstrepen we deze nog eens extra. Als specialist op het gebied van finance functies, vervullen wij een adviesrol voor zowel onze opdrachtgevers als de zzp’ers die de opdrachten uitvoeren. We zorgen hierbij voor verbinding met de vastlegging van duidelijke afspraken, een heldere rolverdeling en naleving van geldende wet- en regelgeving.

Vragen? Ik weet alles van dit artikel.

Auteur

Patricia Bos

Met juiste contracten, goede dossiervorming en een adviserende rol zorgen dat opdrachtgevers en professionals zich ongestoord kunnen focussen op de opdracht. Daar word ik blij van.

Gerelateerde artikelen

Word jij hier blij van? Bekijk dan ook eens deze artikelen.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.