• Home
 • Nieuws
 • Wat jij moet weten over de Corporate Sustainability Reporting Directive

Wat jij moet weten over de Corporate Sustainability Reporting Directive

Je hebt er vast al wel over gehoord, de Corprate Sustainability Reporting Directive, beter bekend als de CSRD. In deze blog duiken we in de immens interessante wereld van CSRD.

Wat is de CRSD?

De CSRD is een EU-richtlijn die grote ondernemingen aanspoort om niet alleen winst en groei te rapporteren, maar ook hun impact op mens en milieu. De CSRD verhoogt de norm voor duurzaamheid door bedrijven te verplichten om te rapporteren over de milieu- en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten.

In tegenstelling tot de oude regels (NFRD), is de CSRD veel strenger en geldt voor meer bedrijven, groot en klein. Het idee is dat bedrijven niet alleen laten zien hoe hun activiteiten de planeet en de samenleving beïnvloeden, maar ook hoe duurzaamheidskwesties hun onderneming raken. Dit betekent dat bedrijven nu gedetailleerde informatie moeten delen over bijvoorbeeld CO2-uitstoot, waterverbruik en arbeidsomstandigheden. Deze informatie moeten de bedrijven laten controleren door een externe partij, om er zeker van te zijn dat alles klopt.

Voor wie is de CRSD?

Met grote ondernemingen worden ondernemingen bedoeld die voldoen aan twee van de drie volgende criteria:

 • Een balanstotaal groter dan €25 miljoen;
 • Een omzet groter dan €50 miljoen en;
 • Meer dan 250 medewerkers;
 • Maar let op!

Bedrijven die niet aan deze criteria voldoen, kunnen alsnog te maken krijgen met CSRD. Als leverancier van producten of diensten aan een CSRD plichtige onderneming zul je over die geleverde producten informatie moeten kunnen aanleveren. Denk hierbij aan energieverbruik en de beschikbaarheid van grondstoffen.

Waarom is CRSD belangrijk?

De CSRD is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere transparantere economie. Door bedrijven te verplichten gedetailleerd te rapporteren over de milieu- en sociale impact van hun activiteiten, streeft de CSRD naar:

 1. Verhoogde transparantie
 2. Betere vergelijkbaarheid
 3. Verhoogde verantwoordingsplicht
 4. Versterking van duurzame bedrijfsvoering
 5. Ondersteuning van de EU duurzaamheidsdoelen

Kortom, de CSRD stimuleert bedrijven om duurzamer te opereren en draagt bij aan een meer verantwoordelijke en transparante bedrijfswereld.

Hoe ziet de CSRD eruit?

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: environment, social en governance, ook wel ESG genoemd. Hoe de duurzaamheidsrapportage eruit moet zien wordt bepaald aan de hand van een aantal standaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Om vast te stellen welke duurzaamheidsthema’s jouw organisatie moet rapporteren, is een materialiteitsanalyse nodig op basis van dubbele materialiteit.

Dubbele materialiteit bestaat uit twee belangrijke elementen: financiële materialiteit en impact materialiteit. Financiële materialiteit verwijst naar de financiële consequenties van de duurzaamheidsrisico’s en kansen voor het bedrijf: de ‘outside-in’. Impact materialiteit betreft potentiële impact die het bedrijf heeft op mens en milieu: de ‘inside-out’. Over duurzaamheidsthema’s E1, S1 en G1 moet de organisatie altijd rapporteren, ongeacht de materialiteit.

Wat voor impact heeft de CSRD?

De CSRD zal een behoorlijke impact hebben op bedrijven, vooral op bedrijven die voorheen niet verplicht waren om uitgebreide duurzaamheidsinformatie te verstrekken. Voor veel bedrijven betekent dit een aanzienlijke investering in nieuwe systemen en processen voor gegevensverzameling, rapportages en assurance.

Bedrijven zullen ook moeten investeren in het opleiden van personeel en het inhuren van externe experts om te voldoen aan de nieuwe eisen. Dit kan in eerste instantie een belasting zijn, maar op de lange termijn biedt het kansen. Transparante en betrouwbare duurzaamheidsinformatie kan bedrijven helpen om hun reputatie te verbeteren, risico’s beter te beheersen en nieuwe investeringsmogelijkheden aan te trekken.

Hoe kan Immens jou helpen?

Immens kan jouw bedrijf helpen met de CSRD door het bieden van ervaren finance professionals die gespecialiseerd zijn in duurzaamheidsrapportages en compliance. Onze professionals hebben de kennis en vaardigeden om jouw organisatie te ondersteunen bij het voldoen aan de strenge eisen van de CSRD. Ze helpen bij het verzamelen en analyseren van data, opstellen van gedetailleerde rapportages en het implementeren van duurzame strategieën.

Door tijdelijk onze deskundige finance professionals in te zetten, kun je de overgang naar de CSRD soepel en efficiënt maken, zonder je vaste team te overbelasten. Met Immens zorg je voor naleving van de CSRD en versterk je je duurzaamheidspositie.

Vragen? Ik weet alles van dit artikel.

Auteur

Marleen Rienks

Finance & Control draait niet alleen om cijfers, maar ook om mensen. De juiste match vinden tussen opdrachtgever en finance professional. Dat maakt mij blij!

Word jij hier blij van? Bekijk dan ook eens deze artikelen.