FAQ - Uitzendprofessionals

Als je geen zzp’er bent, maar toch graag interim opdrachten wil uitvoeren, dan kunnen wij je tijdelijk op de loonlijst zetten. Je wordt dan uitzendprofessional.

Omdat wij het belangrijk vinden om je goed te informeren, hebben wij een informatieblad en een handboek gemaakt. Deze krijg je toegestuurd bij de start van je opdracht en kan je opvragen via hr@immens.nu. Daarnaast vind je op deze pagina antwoorden op andere vragen die kunnen ontstaan. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met Anneli.

V: Wat betekent het dat ik een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding heb?
A: een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan je alleen in fase A krijgen. Dit is een bepaling die er voor zorgt dat de overeenkomst eindigt zodra de opdracht eindigt.
V: Wat als ik in dienst wil treden bij de opdrachtgever?
A: Als de opdrachtgever jou een vast dienstverband wil aanbieden, dan moet de opdrachtgever ons hier toestemming voor vragen. Hier kunnen wij dan akkoord op geven als er geen belemmerende factoren zijn.
V: Hoe werkt het met het fasen systeem?
A: Je hebt fase A, fase B en fase C (volgens de ABU cao).

Je begint in fase A met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Fase A duurt 78 gewerkte weken en daarna ga je over naar fase B. In fase A mogen we een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten met elkaar aangaan.

Fase B duurt maximaal vier jaar en er kunnen maximaal zes uitzendovereenkomsten worden aangegaan. In fase B heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding.

Is fase B voltooid, dan ga je over naar fase C. Hier heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd.

Als er tussen twee uitzendovereenkomsten een onderbreking zit van meer dan zes maanden begin je opnieuw in fase A.

V: Wat gebeurt er als ik meer dagen vrij neem dan ik heb opgebouwd?
A: Op het moment dat je vakantiedagen wil opnemen, wordt dit ten laste van de reservering uitbetaald. Als er niet voldoende gereserveerd is, dan kun je enkel met onbetaald verlof. Je kunt niet in de min komen namelijk.
V: Wat gebeurt er aan het einde met de opgebouwde reserveringen en vakantiedagen die ik niet gebruikt heb?
A: Aan het einde van de overeenkomst worden deze reserveringen uitbetaald bij de eerstvolgende betalingsronde.
V: Kunnen mijn vakantiedagen vervallen?
A: In fase A & B vervallen de wettelijke vakantiedagen na één jaar. In fase C vervallen deze na vijf jaar. De bovenwettelijke dagen vervallen in alle fasen na vijf jaar.
V: Wat gebeurt er als ik ziek ben?
A: Dit meld je meteen bij ons en natuurlijk ook bij je opdrachtgever. De eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid gelden als wachtdag waarover je geen recht op uitkering hebt. Van de twee wachtdagen wordt één wachtdag gecompenseerd.

Als je langdurig ziek bent, melden wij je aan bij het UWV. Het UWV bepaalt of je recht hebt op een ziektewetuitkering. Als je dit krijgt, dan betaalt het UWV 70% van het dagloon. Het eerste jaar vullen wij dit aan tot 90% en het tweede jaar tot 80%.

V: Kan ik ook pensioen opbouwen?
A: Ja, als je ten minste 26 weken hebt gewerkt, gaan wij je aanmelden voor de Basisregeling van StiPP Pensioen. Wij betalen hiervoor de premie.

Als je meer dan 78 weken hebt gewerkt of 52 weken deelnemer bent geweest van de Basisregeling, ga je over naar de Plusregeling. Nu betaal jij zelf ook maximaal 1/3 van de premie. Dit is terug te vinden op je loonstrookje.

De pensioenleeftijd is 67 jaar.

Kom je er ondanks deze vragen en antwoorden toch niet helemaal uit? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!