Deze vacature is reeds ingevuld.Schrijf je in

Terug naar overzicht

Concern controller

 • Controlling
 • Groningen
 • Onderwijs
 • 40 uur
 • 01-01-2021
 • W&S
 • Ingevuld

Vacature ingevuld

Wij hebben deze vacature succesvol mogen invullen.
Zie jij deze vacature net te laat, maar herken jij je wel in dit profiel?
Schrijf je dan in!

Samen ondernemend leren en werken. Daarin is de missie, visie en strategische koers van onze opdrachtgever Alfa-collega samengevat.

Het ROC Alfa-College is de samenleving in het klein. Waarin met partners in de regio wordt samengewerkt om studenten op te leiden tot goede vakmensen, tot maatschappelijk betrokken burgers, maar vooral tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Samen ondernemend leren. Dat kan alleen als er oprechte aandacht is voor die student. Want alles wat je aandacht geeft groeit! 
Het Alfa-college bloeit, is in ontwikkeling en wil de beste zijn in wat ze doet door te blijven verbeteren en innoveren. Op het gebied van onderwijs/leren én het ondersteunende proces. Alles ten dienste van haar studenten.

Ter versterking van het ondersteunende proces zijn we voor het Alfa-college op zoek naar een verbindende, strategisch en veranderkundig sterke Concerncontroller (0,8 – 1,0 fte)

De concerncontroller gaat het verschil maken in de verdere kwaliteitsverbetering van het Alfa-college op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van de strategische koers, het concernbeleid en de planning- & controlcyclus.
Een nieuw op te zetten functie. Geen gespreid bedje. Wel een hele mooie uitdaging in een dynamische, maatschappelijk betrokken en persoonlijke organisatie!

Spreekt dit jou aan, herken jij jezelf en wil jij samen met onze andere gedreven collega’s bijdragen aan de toekomst van circa 14.500 studenten? Lees dan snel verder en reageer.

Wat ga je doen als Concern controller?

Het College van Bestuur (CvB) wil zicht op de voortgang van de strategische koers, meetbaar en merkbaar. Het goede behouden en nieuwe bewegingen maken en versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inrichten van de planning & control-cyclus als een leren & delen-cyclus die integraliteit, continu verbeteren, leren en samenwerking binnen en buiten het Alfa-college ondersteunt.

De beweging waarvoor je als concerncontroller de initiator en aanjager bent moet leiden tot de volgende resultaten: 

 • Control als business partner en ‘critical friend’;
 • Integrale (financiële en niet-financiële) managementinformatie;
 • Blik vooruit, gericht op (continu) verbeteren;
 • Vooruitkijken, (voortschrijdende) prognoses;
 • Meedenken en adviseren over wat je constateert;
 • Informatie, analyse en communicatie op basis van data en feiten;
 • Pro-activiteit, onafhankelijkheid, gevraagde en ongevraagde input en adviezen.

Voor deze functie zijn we zoek naar de concerncontroller die, op basis van een gedegen achtergrond, de kennis en capaciteiten heeft om vooral als strategisch adviseur te gaan acteren en een inspirerende en verbindende rol te vervullen in de beoogde ontwikkeling. 

Als concerncontroller bij het Alfa-college ben je de vanzelfsprekende gesprekspartner voor het College van Bestuur, de directeuren en de Raad van Toezicht. 
Je ondersteunt en acteert als een stevig strategisch adviseur op basis van zelfstandige oordeelsvorming en een integrale en multidisciplinaire blik. Samenwerking en verbinding vindt het Alfa-college belangrijke waarden. Als concerncontroller ga jij het verschil maken in de verdere kwaliteitsverbetering van het Alfa-college op het gebied van de ontwikkeling, monitoring en realisatie van de strategische koers, het concernbeleid en de planning- & control cyclus.
De concerncontroller valt organisatorisch rechtstreeks onder het CvB en je bent verantwoordelijk voor het CvB-stafteam. 

Werkzaamheden van de concerncontroller

In deze functie ligt de nadruk van je werkzaamheden op de volgende aspecten:

Strategie

 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het CvB en Raad van Toezicht over de concernbrede beleidsvorming en strategieontwikkeling. Je analyseert en rapporteert over de voortgang van de strategische koers.
 • Je hebt een onafhankelijke rol in de organisatie en rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur.
 • Je signaleert relevante in- en externe ontwikkelingen op het gebied van governance, onderwijskwaliteit en wet- en regelgeving.
 • Je onderhoudt een actief netwerk gericht op het uitwisselen van kennis, ervaring en ontwikkelingen op jouw vakgebied.
 • Je onderhoudt een nauwe relatie met (de directeur) Bedrijfsvoering en de manager F&A en werkt samen met directeuren, adviseurs en overige managers bedrijfsvoering.

Ontwikkeling & continu verbeteren

 • Je coördineert, regisseert en ontwikkelt samenhangende ideeën, concepten en instrumentarium op het gebied van integrale concerncontrolling, waaronder relevante indicatoren of instrumenten op zowel financiële als niet-financiële beleidsterreinen en gekoppeld aan strategische beleidsvoornemens. Indien wenselijk (en noodzakelijk) voer je hiertoe interne audits uit.
 • Op concernniveau ben je verantwoordelijk voor het proces van maken, monitoren en beoordelen van afspraken en resultaten en voor het doen van verbetervoorstellen. 

Planning & Control

 • Je maakt in nauwe samenspraak met de manager Financiën de kaders voor het proces van opstellen van de beleidsrijke (meerjaren)begroting en bewaakt de integraliteit van de (meerjaren) begroting in relatie tot de strategische beleidsvoornemens.
 • Je hebt de regie op het opstellen van het jaarverslag (jaarrekening en bestuursverslag) en fungeert in samenspraak met de manager financiën als aanspreekpunt voor de accountant.
 • Je werkt data-driven en analyseert en duidt de integrale managementinformatie op concernniveau.
 • Je bent aanjager van het proces van risico- en compliancemanagement en zorgt ervoor dat risicoanalyses onderdeel uitmaken van de planning- en controlcyclus en hebt hierin een toetsende, controlerende en adviserende rol. Je bewaakt de naleving van wet- en regelgeving
 • Je stelt het interne auditplan op, hebt periodiek afstemming over het auditplan, voert of laat audits uitvoeren (zowel onderwijsaudits als op het functioneren van het risicomanagement) en adviseert het College van Bestuur op basis van de bevindingen.  
 • Je geeft leiding aan het CvB-team, een professioneel team bestaande uit bestuurssecretarissen, managementassistent(en) en regisseurs Planning & Control.

Wat breng je mee?

Je kijkt vooruit en bent iemand die op een natuurlijke manier verbindt, mensen meeneemt en inspireert. Je bent sensitief en hebt goed ontwikkelde sociale voelsprieten. Je bent iemand die samenwerking aan een gemeenschappelijk belang voorop hebt staan en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zo weet je zonder directe hiërarchische verhouding mensen in beweging en zaken voor elkaar te krijgen.

Met jouw sterk ontwikkelde analytisch vermogen ben jij in staat complexiteit te doorgronden, bondig en to-the-point te adviseren en de juiste prioriteiten te stellen. Jij bent een stevige gesprekspartner op tactisch/strategisch niveau. Je bent te omschrijven als multidisciplinair autonoom; je kijkt op een bedrijfskundige manier naar control (zowel financieel als niet financieel). Je hebt dus een brede basis en bent in staat om het ‘speelveld’ te overzien. Daarnaast ben je onderhandelingsvaardig, tactvol en krijgt zaken op een constructieve wijze voor elkaar.

Je zorgt voor beweging en ontwikkeling, in een van de strategie afgeleide richting en weet collega’s in alle disciplines van de organisatie daarin mee te nemen.

Verder:

 • heb je een relevante WO-opleiding,  bijvoorbeeld bedrijfskunde of economie. Een afgeronde RC opleiding is een pré;
 • heb je een resultaatgerichte en data-driven manier van werken;
 • heb je aantoonbare ervaring en scholing op het gebied van verandermanagement;
 • beschik je over kennis van en inzicht in management accounting en control, bij voorkeur binnen de context van een grote(re) en complexe (onderwijs)organisaties;
 • heb je ervaring in soortgelijke rol, waarbij je een moderne blik en visie op de invulling van control in de organisatie hebt toegepast.

Wat krijg je er voor terug?

 • Het Alfa-college biedt jou een veelzijdige en uitdagende baan in een ambitieuze organisatie, met veel ruimte voor je eigen ontwikkeling. Zo krijg je bijvoorbeeld de mogelijkheid om opleidingen en online trainingen te volgen via de eigen opleidingsacademie of daarbuiten. Werken bij het Alfa college betekent het werken bij de School van Ontwikkeling.
 • De functie is nieuw binnen het Alfa-college en daarom nog niet beschreven en gewaardeerd. Het Alfa-college zal dit traject in het najaar van 2021 oppakken. De functie wordt vooralsnog – afhankelijk van ervaring - ingedeeld in schaal 13 of 14 cao mbo  
 • In eerste instantie zal een contract worden aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie tot een vast dienstverband
 • Het Alfa-college keert een 13e maand uit, je kunt gebruik maken van een fiets- en sportregeling, er zijn collectieve verzekeringen en je kunt deelnemen aan het Fit for Life programma.

Waar vind je deze uitdaging?

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (roc) voor Noord- en Oost-Nederland. Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doet het Alfa-college niet alleen, maar in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en andere onderwijsorganisaties. Jongeren en volwassenen kunnen bij het Alfa-college terecht voor een mbo-opleiding, het vavo, een educatief traject, een cursus of een bedrijfsopleiding in het kader van een leven lang ontwikkelen. Het Alfa-college heeft vestigingen in de regio’s Groningen (inclusief de vestigingsplaatsen Leek en Assen), Hoogeveen en Hardenberg.

Ruim 14.500 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1400 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze deelnemers later kansen hebben in hun leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

“Het Alfa college is een goed werkgever, groot en dynamisch. Er is ruimte voor openheid en het wordt gewaardeerd dat je je mening geeft”

“Je krijgt vrijheid om te doen en werkt op een prettige manier met iedereen samen. Er is een gezamenlijke drive. Alles goed geregeld, goed doordacht en wordt er zorgvuldig gewerkt. Er is veel aandacht voor de persoon en ontwikkeling. Ook de benadering naar de leerlingen is persoonlijk”

Visie Alfa-college: Samen ondernemend leren 

Samen met onze partners in de regio leiden wij onze studenten op tot goede vakmensen, tot maatschappelijk betrokken burgers, maar vooral tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit doen we bij voorkeur in een praktische leeromgeving, waar we samen onze studenten opleiden voor de beroepen van de toekomst. 

Met ons onderwijs bieden wij oplossingen voor betekenisvolle vraagstukken in de samenleving, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid of vitaliteit. Samen met onze studenten zetten we ons in voor een betere wereld. Hierin zijn we goed en streven we naar excellent. 

We zijn trots op de sfeer en de begeleiding van de studenten in ons ROC. Studenten kiezen bewust voor het Alfa-college omdat ze zich door die sfeer en begeleiding thuis én gezien voelen.

Het gaat bij ons niet alleen om het leren van onze student. Ook je eigen leren als medewerker staat centraal: samen ondernemend leren, van en met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat jij je voortdurend ontwikkelt, vakinhoudelijk maar ook op persoonlijk vlak. 

Enthousiast?

Reageer dan uiterlijk 24 augustus door het invullen van onderstaand formulier! Binnen een week na de uiterste reactiedatum ontvang je een reactie van ons. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

De eerste ronde gesprekken bij Immens vinden eind augustus plaats. Vervolggesprekken bij het Alfa-college zullen in de tweede helft van september worden georganiseerd.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Om uiteindelijk in dienst te kunnen treden bij het Alfa-college moet een VOG worden overlegd.


Heb je vragen over deze vacature

Contactpersoon:
Nicole Glazenborg
Telefoonnummer: +31 50 5291738
Email: nicoleglazenborg@immens.nu

Vacature nummer:

735

Schrijf je in

Deze vacature is helaas al ingevuld. Heb jij interesse in vergelijkbare vacatures? Schrijf je dan bij ons in!

 • Open sollicitatie

 • LinkedIn

 • WhatsApp

 • Laat via onderstaand formulier je gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

 • Deel door middel van je LinkedIn profiel je gegevens met ons. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

 • Stuur de contactpersoon van deze vacature een bericht.