Gecertificeerde inhuurconsultant!

Collega Patricia Boer is één van de eerste 12 gecertificeerde inhuurconsultants!

Bij het inhuren van tijdelijke expertise of capaciteit van (zelfstandig) interim professionals komen nogal wat zaken kijken. Zo zijn er verschillende vormen van inhuur mogelijk. Elke vorm komt met een eigen contractmodel en administratieve verplichtingen om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Daarnaast heb je vaak met meerdere belanghebbenden van het inhuurproces te maken, zowel intern als extern. Alle belanghebbenden kunnen verschillende wensen en eisen hebben en ze spreken vaak niet dezelfde ‘taal’, omdat iedereen dit vanuit zijn/haar eigen perspectief benaderd.

Een inhuurconsultant kan ondersteuning en advies bieden over het gehele inhuurproces, van inhuurvorm tot contractuele afwikkeling en zorgt bovendien voor verbinding tussen alle belanghebbenden. Met als uiteindelijk resultaat dat de inhuur transparant, efficiënt en binnen de juiste risico en wettelijke kaders is geregeld.

Inhuurconsultant is een relatief nieuw beroep en dankzij branchevereniging Bovib is er nu een opleiding voor. De opleiding gaat in op alle facetten van het inhuurproces, te weten:

  • Procesmanagement en wet- en regelgeving;
  • Verander- en stakeholdermanagement;
  • Advies- en communicatievaardigheden.

“De functie Inhuurconsultant is vrij nieuw”, vertelt Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans. “Het is iemand die binnen een organisatie de regie heeft over het inhuurproces. Het is een rol waarbij communicatie enorm belangrijk is. Jij moet zorgen dat opdrachtgever en leverancier blij zijn (Zipconomy, 2018).”

Omdat het een vrij nieuwe functie is, zijn er verschillende werkwijzen en verschilt het gebruik van terminologie. Daarom is de driedaagse opleiding Inhuurconsultant bedacht. “De opleiding moet zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn.” Frederieke Schmidt Crans: “De opleiding moet bijdragen aan een professionele uitvoering van het vak, duidelijke rolverdeling in het proces en natuurlijk verbetering van kwaliteit van dienstverlening (Zipconomy, 2018).”

Wil je graag advies over hoe je goed en efficiënt de inhuur van je tijdelijke/(zelfstandig) interim professionals kunt regelen? Patricia Boer, onze gecertificeerde inhuurconsultant, gaat graag het gesprek met je aan!

Daarnaast gaan wij binnenkort onder de naam Immens Contractmanagement onze dienstverlening verbreden. Immens Contractmanagement regelt voor jou de contractuele inhuur van (zelfstandig) interim professionals efficiënt, overzichtelijk, uniform en in lijn met de geldende wetgeving.

Wil je graag de inhuur van tijdelijke/interim (zzp) professionals goed en tegen aantrekkelijke tarieven geregeld hebben? Neem dan contact met ons op via 050-5291738 of contractmanagement@immens.nu

Voorkom dat je jouw kostbare tijd hier aan moet besteden door dit aan Immens Contractmanagement over te laten!
We vertellen je er graag meer over.

Gecertificeerde inhuurconsultant

Gepubliceerd op:

7 november 2018

Categorie:

Intern