Immens geslaagd!

Onlangs zijn wij weer met vlag en wimpel geslaagd voor de (half)jaarlijkse audit met betrekking tot het SNA en Bovib keurmerk!

SNA (Stichting Normering Arbeid)

Het SNA keurmerk stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast wordt gecontroleerd of deze bedrijven gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
Het doel van deze norm is om het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico wordt beperkt.

Bovib

Bovib is belangenbehartiger van partijen die inhuur van extern personeel organiseren. Daarnaast maakt zij zich sterk voor een betrouwbare positie van onafhankelijke en kwalitatief goede intermediairs. Het doel van de brancheorganisatie is het optimaliseren van de vraag en het aanbod op de flexibele arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Het Bovib-keurmerk toetst en ziet toe op:
• actuele wet- en regelgeving;
• kwaliteitseisen;
• risicobeperking op financieel en fiscaal gebied.

Bovib heeft voor dit keurmerk een toetsingskader ontwikkeld dat gebaseerd is op de kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit. Ook kijkt het toetsingskader naar wettelijke NEN- en ISO 9001-verplichtingen.

sna keurmerk bovib keurmerk
Met deze twee keurmerken kunnen we jou verzekeren van een samenwerking met een betrouwbare en professionele business partner. Onze werkwijze en contracten zijn volledig compliant met geldende wet- en regelgeving. Zoals je mag verwachten wanneer je (interim) professionals inhuurt van een specialist.

Gepubliceerd op:

24 juli 2018

Categorie:

Intern