Goedgekeurd! Immens 1e intermediair in Noord Nederland met Bovib keurmerk

Op maandag 3 juli 2017 is door certificerende instantie VRO aan Immens als eerste intermediair in Noord Nederland het Bovib keurmerk uitgereikt.

Bovib keurmerk zorgt voor kwaliteit én risicobeperking
De Bovib, branchevereniging voor onafhankelijke en kwalitatief zich onderscheidende inhuur-intermediairs, heeft een keurmerk in het leven geroepen dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied passend bij de dienstverleningsvormen van hun leden. Voor dit keurmerk is een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op de kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit.

Daarnaast bestaat dit raamwerk uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen. Aan de hand van dit raamwerk is bepaald dat Immens voldoet aan de eisen van het Bovib keurmerk.

Immens directeur Richard de Vries: ‘Het keurmerk onderstreept de professionaliteit en kwaliteit van onze organisatie. Het is tevens een bevestiging dat wij op een constructieve en zorgvuldige wijze de inzet van ZZP-ers binnen de kaders van de Wet DBA faciliteren naar onze opdrachtgevers. Wij zijn dan ook heel trots dat wij als eerste intermediair in Noord Nederland dit keurmerk in ontvangst hebben kunnen nemen’.

Bovib
De Bovib is een branchevereniging voor onafhankelijke en kwalitatief zich onderscheidende inhuur-intermediairs. Deze vereniging is in 2014 opgericht om de maatschappelijke en economische waarde van de branche uit te dragen en om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen rondom flexibele arbeid. De Bovib optimaliseert de werking van vraag en aanbod tussen leveranciers van externe inhuur en inleners van externe inhuur. De leden vinden het belangrijk dat de jaarlijks groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief en efficiënt wordt vormgegeven door bedrijven die dit aantoonbaar professioneel en gedegen organiseren. Zij zien flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. De Bovib vertegenwoordigt een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland. Jaarlijks verschaffen de leden aan vele tienduizenden mensen werk, als bemiddelaar of als werkgever. (www.bovib.nl)

Gepubliceerd op:

3 juli 2017

Categorie:

Intern