Hoe beheers jij je risico’s?

Als intermediair vormen wij de brug tussen jou als zelfstandig interim professional en de organisatie waar jij je opdracht gaat uitvoeren. Wij zorgen voor de modelovereenkomsten, bijbehorende dossiervorming en blijven deze gedurende opdracht monitoren. Op deze manier kan jij je volledig focussen op de uitvoering van de opdracht die er ligt.

Wanneer je via Immens een opdracht gaat uitvoeren, vragen wij altijd een aantal gegevens van je op voor onze dossiervorming. Op deze manier zorgen wij dat we samen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Eén van de dingen die wij nagaan, als onderdeel van deze dossiervorming, is inventariseren of je als zelfstandige een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten. Je bent als zelfstandige niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar steeds vaker wordt het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld door opdrachtgevers en soms ook door intermediairs. Het kan je in sommige gevallen dus voordeel opleveren ten opzichte van zelfstandigen zonder verzekering.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met aansprakelijkheid? En wat zijn nog meer voordelen van zo’n verzekering? In deze blog probeer ik wat duidelijkheid te geven hierover.

Voor zelfstandigen zijn er twee verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Als zelfstandige loop je diverse risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid. Dat kan variëren van door jou aangebrachte schade aan andermans eigendommen tot schade aan personen. Denk hierbij aan koffie gooien over de laptop van je opdrachtgever. Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid als opdrachtnemer voor schade die is ontstaan door jouw handelen (jij stootte de koffie om). Hiervoor is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Deze verzekeringen zijn te vergelijken met een WA verzekering voor particulieren. Maar, een privé Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geeft geen enkele dekking voor schade die jij tijdens het uitoefenen van je bedrijf hebt toegebracht.

Klik hier om het informatiedocument Bedrijfsaansprakelijkheid te downloaden.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert je voor de aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Denk daarbij aan een nalatigheid, vergissing, onachtzaamheid tijdens je opdracht. Voor met name de adviserende beroepen, in het bijzonder financials, is deze verzekering zeker aan te raden.

Financials formuleren namelijk vaak adviezen en rapportages op basis waarvan cruciale besluitvorming plaatsvindt. Als achteraf blijkt dat jouw advies (reken)fouten bevat, dan kan dit verregaande (financiële) gevolgen hebben voor de opdrachtgever. Deze zullen in de meeste gevallen dan op jou verhaald worden.

Andere voorbeelden van risico’s zijn het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het (onopzettelijk) schenden van intellectuele eigendomsrechten.

Klik hier om het informatiedocument Beroepsaansprakelijkheid te downloaden.

Daarnaast bestaat er ook nog een aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor rechtsbijstandsdekking. Het zogenaamde Vangnet voor Verweer biedt een (passieve) rechtsbijstandsdekking voor geschillen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Klik hier om het informatiedocument Vangnet voor Verweer te downloaden.

De uitoefening van je beroep of zakelijke activiteit brengt altijd risico’s met zich mee en wanneer je als ZZP’er te maken krijgt met een aansprakelijkheidsprocedure, dan kan dit gevolgen hebben in de vorm van (hoge) juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

In het ergste geval kan de continuïteit van jouw onderneming hierdoor in het gedrang komen en dat maakt jou als zelfstandige behoorlijk kwetsbaar.

Mijn advies is dan ook om in ieder geval een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat je je dan geen zorgen hoeft te maken, mocht er onverhoopt tijdens je opdracht iets misgaan. Daarnaast onderstreept het je professionaliteit en versterkt het je positie als ondernemer, omdat het gaat om bedrijfsverzekeringen.

Samenwerking ZZP Nederland

In samenwerking met ZZP Nederland kunnen wij je met 10 procent collectiviteitskorting een goede verzekering aanbieden tegen een reële premie.

In dit document tref je meer informatie aan over de dekking van deze verzekeringen en de premie die hierbij hoort. Ben je na het lezen van deze informatie geïnteresseerd geraakt, maar heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de adviseurs van ZZP Nederland Verzekeringen via Fred Kamminga (050 7001 950).

Wil je gebruik maken van het aanbod en een verzekering afsluiten? Dan kun je het onderstaande aanmeldformulier downloaden, invullen en aan ZZP Nederland Verzekeringen versturen.

Wanneer je via ZZP Nederland Verzekeringen een verzekering afsluit, ga je ook een lidmaatschap aan met ZZP Nederland. Dit lidmaatschap heeft voor jou o.a. de volgende voordelen:

  • Aansluiten bij ZZP Nederland helpt je verder als ondernemer. Belangenbehartiging is een belangrijk onderdeel: samen staan je sterk. Maar er is meer, je kunt onbeperkt advies vragen aan de specialisten van de helpdesk. Zij beantwoorden al je ondernemersvragen op het gebied van juridische zaken, administratie, belastingen, verzekeringen, incassohulp, marketing en tal van andere ondernemersvragen. Daarnaast heb je toegang tot het besloten deel van de ZZP Nederland website.
  • Diverse modeldocumenten waaronder leveringsvoorwaarden kun je zonder kosten onbeperkt downloaden. Ook ontvang je een forse korting op: je zorgverzekering, administratiesystemen, een gratis online-factuurprogramma, toegang tot ZZP Nederland Verzekeringen, een gratis voordeel-tankkaart en nog veel meer. Het team van ZZP Nederland bestaat uit 21 specialisten die klaar staan voor meer dan 45.000 aangesloten zelfstandigen.
  • Het abonnement kost normaal € 22,50 excl. btw per 12 maanden. Wanneer je gebruikt maakt van het ‘Immens ZZP’ verzekeringsaanbod krijg je korting, waardoor je lidmaatschap maar €18,50 (exclusief btw) per jaar kost! Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij je een maand voor de vervaldatum opzegt.
  • Naast het basisabonnement biedt ZZP Nederland een Juridisch Abonnement waarmee je met al je zakelijke juridische vragen terecht kunt bij hun juristen. Dit abonnement kost € 75,- excl. btw per 12 maanden.
In onderstaande downloads kan je de verschillende bijbehorende Algemene Voorwaarden doorlezen en de offertes bekijken.

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden Vangnet voor Verweer

Offerte groep 1

Offerte groep 2

Gepubliceerd op:

9 januari 2020

Patricia Boer

Bel

Mail

LinkedIn

Categorie:

Blog